உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Friday, March 23, 2007

உலகின் முதன் முதல் டாட் காம்

முதன் முதலாய் இணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட .com டொமைன் பெயர் எது தெரியுமா?
SYMBOLICS.COM-மாம்.அது March 15 1985 -ல் பதிவு செய்யப்பட்டது என்கிறார்கள்.
அதாவது கணிணி தோன்றி HTML தோன்றா காலத்திலேயே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்.

இதை அடுத்து வருவன - இதோ முதல் 15 .com கள்

03/15/1985 SYMBOLICS.COM
04/24/1985 BBN.COM
05/24/1985 THINK.COM
07/11/1985 MCC.COM
09/30/1985 DEC.COM
11/07/1985 NORTHROP.COM
01/09/1986 XEROX.COM
01/17/1986 SRI.COM
03/03/1986 HP.COM
03/05/1986 BELLCORE.COM
03/19/1986 IBM.COM
03/19/1986 SUN.COM
03/25/1986 INTEL.COM
03/25/1986 TI.COM
04/25/1986 ATT.COM

முதல் .net
www.nordu.net Jan 1, 1985

முதல் .org
www.mitre.org July 1985.

முதல் .gov
www.css.gov June 1985.

முதல் .edu
www.cmu.edu April 1985

முதல் தெரிந்த நமக்கு முடிவு தெரிய வேண்டாமா?

மிக்க குழப்பத்தை உண்டாக்கும் டொமைன் பெயரைக் கொண்ட தளம் http://www.wwwdotcom.com இவர்கள் தங்களை இணையத்தின் முடிவான கடைசி பக்கம் என்கிறார்கள். அப்படியே அந்த "very last page of the Internet" - ஐயும் பார்த்துவிட்டு வாருங்கள்.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்