உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, March 29, 2004

தகவல்திங்கள்-2

மால்வேர்-என்பது (தமிழில் மென்பூச்சிகள் எனலாம்)அணுகுண்டு மாதிரி.அறிவியலை நல்லதுக்கு பயன் படுத்தாமல் சில மென்பொருள் வல்லுனர்கள் உட்கார்ந்து கஷ்டப்பட்டு தயாரித்த viruses(மென்கிருமிகள்), worms, and Trojan horses.இவை உங்கள் கணிணியில் நுழைந்தால் அவ்ளோதான் கணிணி படுத்துக்கொள்ளும்.ஒன்றில் உங்கள் கோப்புகள் வீண்போகும் அல்லது உங்கள் கோப்புகளோ அல்ல உங்களைப் பற்றிய தகவல்களோ தூரத்திலிருக்கும் மென்பொருள் திருடனுக்கு போய்கொண்டிருக்கும் உடனே நீங்கள் antivirus (தமிழில் மென்பூச்சிநாசினி எனலாம்)நிறுவுவது அவசியம்

Malware (for "malicious software") is programming or files that are developed for the purpose of doing harm. Thus, malware includes computer viruses, worms, and Trojan horses.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்