உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, December 30, 2008

எழுத்துருக்களின் பயணம்


கிறிஸ்துவுக்கும் முன்னால் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நாம் இப்போது எழுதும் நம் தமிழ் எழுத்துருக்கள் எப்படி இருந்தன என பார்த்தபோது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது.இந்த எழுத்துருக்களின் பயணமே பல வரலாற்றுக் கதைகளைச் சொல்லும் போலிருக்கின்றது.

மேலும் சில தமிழின் பெருமைகள் இங்கே.நம் கலந்துரையாடல் தள நண்பர்களால் தொகுக்கப்பட்டவை.

ஏறுமுக இலக்கங்கள்
1 = ஒன்று -one
10 = பத்து -ten
100 = நூறு -hundred
1000 = ஆயிரம் -thouand
10000 = பத்தாயிரம் -ten thousand
100000 = நூறாயிரம் -hundred thousand
1000000 = பத்துநூறாயிரம் - one million
10000000 = கோடி -ten million
100000000 = அற்புதம் -hundred million
1000000000 = நிகர்புதம் - one billion
10000000000 = கும்பம் -ten billion
100000000000 = கணம் -hundred billion
1000000000000 = கற்பம் -one trillion
10000000000000 = நிகற்பம் -ten trillion
100000000000000 = பதுமம் -hundred trillion
1000000000000000 = சங்கம் -one zillion
10000000000000000 = வெல்லம் -ten zillion
100000000000000000 = அன்னியம் -hundred zillion
1000000000000000000 = அர்த்தம் -?
10000000000000000000 = பரார்த்தம் —?
100000000000000000000 = பூரியம் -?
1000000000000000000000 = முக்கோடி -?
10000000000000000000000 = மஹாயுகம் -????????????????

இறங்குமுக இலக்கங்கள்
1 - ஒன்று
3/4 - முக்கால்
1/2 - அரை கால்
1/4 - கால்
1/5 - நாலுமா
3/16 - மூன்று வீசம்
3/20 - மூன்றுமா
1/8 - அரைக்கால்
1/10 - இருமா
1/16 - மாகாணி(வீசம்)
1/20 - ஒருமா
3/64 - முக்கால்வீசம்
3/80 - முக்காணி
1/32 - அரைவீசம்
1/40 - அரைமா
1/64 - கால் வீசம்
1/80 - காணி
3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
1/160 - அரைக்காணி
1/320 - முந்திரி
1/102400 - கீழ்முந்திரி
1/2150400 - இம்மி
1/23654400 - மும்மி
1/165580800 - அணு
1/1490227200 - குணம்
1/7451136000 - பந்தம்
1/44706816000 - பாகம்
1/312947712000 - விந்தம்
1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
1/74481555456000 - சிந்தை
1/489631109120000 - கதிர்முனை
1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி
1/575114661888000000 - வெள்ளம்
1/57511466188800000000 - நுண்மணல்
1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்

அளவைகள்

நீட்டலளவு

10 கோன் - 1 நுண்ணணு
10 நுண்ணணு - 1 அணு
8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்
8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு
8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி
8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்
8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு
8 சிறுகடுகு - 1 எள்
8 எள் - 1 நெல்
8 நெல் - 1 விரல்
12 விரல் - 1 சாண்
2 சாண் - 1 முழம்
4 முழம் - 1 பாகம்
6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)
4 காதம் - 1 யோசனை

பொன்நிறுத்தல்

4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி
2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி
2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை
5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு
8 பணவெடை - 1 வராகனெடை
4 கழஞ்சு - 1 கஃசு
4 கஃசு - 1 பலம்

பண்டங்கள் நிறுத்தல்

32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை
10 வராகனெடை - 1 பலம்
40 பலம் - 1 வீசை
6 வீசை - 1 தூலாம்
8 வீசை - 1 மணங்கு
20 மணங்கு - 1 பாரம்

முகத்தல் அளவு

5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
2 உழக்கு - 1 உரி
2 உரி - 1 படி
8 படி - 1 மரக்கால்
2 குறுணி - 1 பதக்கு
2 பதக்கு - 1 தூணி

பெய்தல் அளவு

300 நெல் - 1 செவிடு
5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
2 உழக்கு - 1 உரி
2 உரி - 1 படி
8 படி - 1 மரக்கால்
2 குறுணி - 1 பதக்கு
2 பதக்கு - 1 தூணி
5 மரக்கால் - 1 பறை
80 பறை - 1 கரிசை
48 96 படி - 1 கலம்
120 படி - 1 பொதிபேசும்முன் கேளுங்கள்,
எழுதுமுன் யோசியுங்கள்,
செலவழிக்கும்முன் சம்பாதியுங்கள்

காஞ்சனா ஜெயதிலகர் புதினம் "நிழலில் ஒரு நிலவு" இங்கே தமிழில் மென் புத்தகமாக. Kaanchana Jeyathilagar Nizhalil oru nilavu Novel in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories9 comments:

Parthiban said...

great thing..
one question is that, why and where they used all these (either big or too small) quantities..
anyhow this is great thing to edit all these..
hats off for your excellent work..

Anonymous said...

பிகேபி அண்ணா பதிவுகள் எப்போதும் போல நன்று உங்கள் வலைக்கு Google sms subscription activate பண்ணுங்க அண்ணா

Anonymous said...

very informative..

Tech Shankar said...

We need to remember these figures.

Thanks PKP.

வேலன். said...

பழைய கணக்குகள் பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆகின்றது. தனியே சேமித்துவைத்துவிட்டேன்.
பிகேபி மற்றும் பிகேபி வாசகர்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.
வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.

sury siva said...

பண்டைய தமிழர் வாழ்வினையும் அவர்தம் அறிவுச்செல்வத்தையும்
பறைசாற்றும் வகையில் தங்கள் பதிவு அமைந்திருக்கிறது.
வாழ்த்துக்கள்.

தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும்
எங்களது
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

சுப்பு ரத்தினம்.
http://vazhvuneri.blogspot.com

Parthiban said...

i read a article about hadron collider in this blog.
all the scientists of this world are working for finding what is going on in an atom which is 1/165580800.. But tamilans dealt with 1/2323824530227200000000 which is

10^{23}

times smaller than atoms.. so there is hope that there will be something hiden in our literature.. some nice persons have to come to reveal all these.. Let us bring back the literatures again..

kanuvu meipada vendum….

Anonymous said...

Hello Mr. P.K.P.,

Thanks for this post. Very nice.

If you don't mind please re-post the picture, which is now not fully covered.

சிவா said...

Still more named in english also,Google is believed to have got the name from Googol.

Billion has 9 zeros

Trillion has 12 zeros

Quadrillion has 15 zeros

Quintillion has 18 zeros

Sextillion has 21 zeros

Septillion has 24 zeros

Octillion has 27 zeros

Nonillion has 30 zeros

Decillion has 33 zeros

Undecillion has 36 zeros

Duodecillion has 39 zeros

Tredecillion has 42 zeros

Quattuordecillion has 45 zeros

Quindecillion has 48 zeros

Sexdecillion has 51 zeros

Septendecillion has 54 zeros

Octodecillion has 57 zeros

Novemdecillion has 60 zeros

Vigintillion has 63 zeros

Googol has 100 zeros.

Centillion has 303 zeros (except in Britain, where it has 600 zeros)

Googolplex has a googol of zeros

More here in wiki:
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Zillion

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்