உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Thursday, June 17, 2004

அடடா அடடா

உங்கள் மூளை இளமையா,சுறுசுறுனு இருக்குதாங்க.ஆராய்ச்சி சொல்லுது.
The tests of people who grew up speaking English and either Tamil or French suggested that having to juggle two languages keeps the brain elastic and may help prevent some of the mental slowing caused by age, the researchers said
கூல் நியூஸ் தானே.

வகை:தமிழ்நாடு


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்