உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Thursday, February 23, 2006

மினி வெப் சைட் இலவசமாக உங்கள் கணிணியில்

IIS,Apache என்று குழப்பாமல் மிகச்சிறிய அமைப்புடன் மினி வெப் சைட் ஒன்று இலவசமாக உங்கள் கணிணியில் வேண்டுமா சோதனை முயற்சிக்காக?

How to have a mini web site running in my computer for free?

Download web server software from http://www.aprelium.com/abyssws/download.php for free and follow the instructions.

வகை:தொழில் நுட்பம்


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்