உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Sunday, August 06, 2006

எங்கிருந்தாலும் விடமாட்டேன்

தலைப்பை பார்த்து பயந்துவிடவேண்டாம்.ஆனால் இது உண்மை.நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் விடமாட்டேன் என்கிறது இந்த மென்பொருள். "நீங்கள் எங்கிருந்து ஜாலியாக இவ்வாறு இணையத்தை மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என எனக்குத் தெரியும்" என இம் மென்பொருள் சொல்கிறது.கீழ்கண்ட சுட்டியை சொடுக்கி உலக வரைபடத்தின் வலது மேல் கோடியில் இருக்கும் View -வை தேர்ந்தெடுத்து Show Yourself-ஐ சொடுக்குங்கள்.நீங்கள் எங்கிருந்து வலைகிறீர்கள் என அப்பட்டமாக அது காட்டிக்கொடுத்துவிடும்.இந்த யூதாஸ் உங்கள் இருப்பிடத்தின் மேப் மற்றும் சேட்டலைட் பார்வைகளை காட்டிவிடுகின்றான்.காலம் கலியுகங்கோ,இணையமும் ஒரு "விடாது கருப்பு"த்தான் போலும்.
http://forums.digitalpoint.com/usermap.php


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்