உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, October 24, 2007

பயனுள்ள சில Excel கோப்புகள்

India Related Excel sheets
Area of Mobile Number.xls
India ATM List.xls
India Baby Names.xls
India Best Websites.xls
India Hospitals.xls
India Radio Stations List.xls
India Service Providers.xls
India STD Codes.xls
India Toll Free Numbers.xls
India Trains.xls
India Univesities.xls
Mumbai Bus Routes.xls

Finance Calculators and Converters on Excel
BSE IndustryWise Classification Of The Company.xls
EMI Calculator.xls
Financial Calculator.xls
KharchaPani (Family Budget Planner).xls
Tax Calculator.xls
Unit conversion all in one.xls
Budget Planner.xls
Asia Pacific Budget Travel Planner Beta 1.02.xls
Index Calculations.xls
Margin Call Calculations.xls

Fun Games on Excel
Check Your concentration.xls
Color Test.xls
Frog Leap.xls
Logo Test Quiz.xls
Logo Test Quiz Answers.xls
Magic Spreadsheet.xls
Puzzle.xls
Sudoku Solver beta2 V0.31.xls
SuDoku.xls
Giant Sudoku.xls
Multiple Solution Sudoku.xls

Other Interesting Useful Excel sheets
Age Character Calculation.xls
Life Time Calendar.xls
Life Calculations.xls
Blood Group Diet.xls
Clock.xls
Nokia Ringtones.xls
SMS Message Abreviations.xls
Mobile Phone Models and Rates.xls
World Time.xls


"ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் டிக்ஷ்னரி" அகராதி மென்புத்தகம் English to Tamil Dictionary free ebook Download. Right click and Save.http://static.scribd.com/docs/kjk0ae5gnncc.pdf


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories4 comments:

Anonymous said...

hello fantastic,i am gopi ,one of the reader of your blog. sir please tell me how to download the documents from scribd.com, iwant some tamil e books. eagerly awating for your reply, msgopisvk@gmail.com

Anonymous said...

தமிழ் திரையிசைப் பாடல்களை இணையிறக்கம் செய்ய இங்கே அணுகவும்..

http://www.rose4you.dk/audio.html

http://66.90.103.126/~rose4you/www.only4roses.com/index.php?dir=01.%20Tamil/

அதிரை தங்க செல்வராஜன் said...

Hello PKP,

Can you get me the e copy of the following books.
Business Maharajas and Business Legends by Gita Piramal.

Thanks

Adirai Thanga Selvarajan

அதிரை தங்க செல்வராஜன் said...

அன்பு நண்பரே,

மீன்டும் உதவி கோரித்தான்.

என்னுடைய பழைய டாக்குமென்ட்ஸ்
எல்லாம் லோட்டஸ் 123 யில் உள்ளது. அதை எக்ஸலில் மாற்ற இலவச ஸாப்டுவேர் உள்ளதா?

நான் டவுன்லோட் செய்த ஸாப்டுவேர்
சில வரிகளை மட்டுமே மாற்றித் தருகிறது.

ஏதும் வழி இருந்தால் சொல்லுங்களேன்.

நன்றி

அன்புடன்

அதிரை தங்க

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்