உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, June 12, 2006

மைக்ரோசாப்டின் விர்சுவல் இந்தியா - தமிழில்


இந்தியாவை மேப்(Map) போடும் மைக்ரோசாப்டின் முயற்சிதான் அதன் "VirtualIndia" புராஜெக்ட்.தமிழிலும் உருவாகிவருகின்றதாம்.பக்கத்திலுள்ள படத்தை கிளிக்கி பார்க்கவும்.அமெரிக்காவில் Google earth,Microsoft virtual earth or Street and trips,Mapquest,Yahoo maps போன்றவை மிகப் பிரபலம்.வழி தெரியாத இடங்களுக்கு வழிகாட்டுவதில் (Directions)இவை மிக இன்றியமையாதவை.அதுபோல இந்தியாவில் "VirtualIndia" புராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு வெற்றிபெறும் என்பது போகப் போகத்தான் தெரியும்.கீழ்க்கண்ட லிங்க் இப்புராஜெக்ட் பக்கத்துக்கு இட்டு செல்கிறது.
http://virtualindia.msresearch.in/

முந்தைய மைரோசாப்டின் மாயபூமி பற்றிய எனது பதிவு இங்கே
Microsoft`s Virtual earth

வகை:சலோ இந்தியா
வகை:தமிழ்நாடு
வகை:தொழில் நுட்பம்.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்