உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Saturday, June 24, 2006

புள்ளிகளின் பயணம்-What u got inside?

கணிணியினுள்ளான புள்ளிகளின் (bits) பயணமும் இது போன்றது தானோ என அழகாக படம் போட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள் இங்கே.
http://www.newportharbor.us/computerworks.htm

மெகா சிபியூகளின் லிஸ்ட் இங்கே
http://www.cpu-collector.com/menu/list.htm

உங்கள் கணிணியில் எந்த சிபியூ உள்ளது மற்றும் அதன் விவரங்கள் அறிய உதவும் இலவச மென்பொருள் இங்கே.
http://www.cpuid.com/cpuz.php

and a wellknown joke about "intel inside"

Q: What's another name for the "Intel Inside" sticker they put on
Pentiums?
A: The warning label.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்