உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, February 12, 2007

இணைய இரத்த வங்கி

இரத்தம்,அது யாருக்கு எப்போது தேவைப்படும்? தெரியாது.தேவைப்படும் போது தேடித் திணறிப்போவது உண்டு.கண்காணா சக மனிதருக்கு இரத்தம் வழங்க காத்திருக்கும் ஈரநெஞ்சுடையோர் இன்றும் இருக்கின்றனர். அவர்களை எளிதாய் கண்டுபிடிக்க,ஆபத்தில் அவசரமாய் தேட இங்கே ஒரு இரத்தம் வழங்கும் நண்பர்களின் டேட்டா பேஸ்.ஆச்சர்யம் என்னவென்றால் இந்திய அளவிலும் அதிலும் தமிழக அளவிலும் அநேக நண்பர்கள் தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்துள்ளனர். ஆர்வமுள்ளவராயின் நீங்களும் உங்கள் பெயரை பதிவு செய்யலாம்.உதவலாம்.அல்லது குறைந்தது தேவையிலுள்ளோர்க்கு இந்த சுட்டியை காண்பித்து உயிர் காக்கும் சேவை செய்யலாம்.http://www.2ndsales.com/bloodgrp.phpO negative-இரத்தகாரர்கள் அனைவருக்கும் இரத்தம் வழங்கலாம் (universal donors)


AB positive-இரத்தகாரர்கள் அனைவரிடமிருந்தும் இரத்தம் பெறலாம் (universal recipients)


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்