உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, July 18, 2006

இந்தியாவில் வேலை வேலை

இந்தியாவில் வேலை பணி தேடுவோருக்கு உதவும் தளங்களின் வரிசை இங்கே.

http://www.monsterindia.com
http://www.naukri.com
http://www.softwaredioxide.com
http://www.suvendu.com
http://www.softwarejobsindia.com
http://www.itplacementsindia.com
http://www.naukriguru.com
http://www.jobsahead.com
http://www.makeacareer.com
http://www.jobsstreet.com
http://www.icejobs.com
http://www.tannet.com
http://www.sampoorna.com
http://www.mncjobs.com
http://www.jobsonline.com
http://www.rekah.com
http://www.mncjobs.com
http://www.jobsonline.com
http://www.mafoi.com
http://www.abcconsultants.net
http://www.placementindia.com
http://www.in.jobstreet.com
http://www.careerindia.com
http://www.headstartexpress.com
http://www.timesojobsandcareers.com
http://www.recruitmentindia.com
http://www.technojob.com
http://www.tarvindiajobs.com
http://www.youngindia.com
http://www.indianjobs.com


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories1 comment:

Anonymous said...

Hi,

I saw on the following page of your site:
http://pkp.blogspot.com/2006/07/blog-post_18.html

that you have a "jobs" section in which several sites are listed.

I would like to recommend the addition of the site www.careerjet.co.in

Careerjet.co.in is a job search engine for India (English). In one simple search, Careerjet gives job seekers access to a huge selection of jobs that are sourced from various internet sites, saving the trouble of having to visit each site individually.

I hope that this site will interest you and can be included in your listings.

Thank you.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்