உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Sunday, July 30, 2006

வாழ்க்கை வெங்காயம்

வாழ்க்கை வெங்காயம் போன்றது.ஒவ்வொரு ஏடாய் எடுத்துக் கொண்டே வாருங்கள்.சில பொழுது கண்களில் நீர் வடியும்
-கார்ல் சாண்ட்பர்ன்.

வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமானது.
வாலிபம் தவறாய் முடியும்.
வயோதிகம் சஞ்சலத்தில் முடியும்.
இடைப்பட்ட காலம் போராட்டமாகும்
-டிஸ்ரேலி.

வாழ்க்கையின் வெற்றியே போராட்டத்தில் தான் இருக்கிறது.
பரம்பொருளைக் காண விசுவாசமும் விடாமுயற்சியும் தேவை.
-காண்டேகர்.

துன்பத்தையும் துயரத்தையும் சகித்துக் கொள்வதை விட வாழ்க்கையில் பெரிய அனுபவம் கிடையாது.
-சாமுவேல் ஜான்சன்.

வாழ்க்கையில் நம் குணத்தின் மூலம் பெறுவது தான் கடைசியில் நம்முடன் வரக்கூடியது.
-ஹம்போல்ட்.

Nothing in life is to be feared.It is only to be understood.
-Marie Curie.

We are stronger than we think.
-Dale Carnegie.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories4 comments:

Anonymous said...

Hi, as you can see this is my first post here.
In first steps it is really nice if somebody supports you, so hope to meet friendly and helpful people here. Let me know if I can help you.
Thanks and good luck everyone! ;)

Anonymous said...

Hello everyone! I don't know where to start but hope this site will be useful for me.
Hope to receive any help from you if I will have any quesitons.
Thanks and good luck everyone! ;)

Anonymous said...

hiya


just registered and put on my todo list


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

IT Jobs in India said...

I am new to this website and i am finding very useful information. ``

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்