உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, October 24, 2006

பளா பளா தலைமையகங்களின் காலரி

பிரபல உலகளாவிய கார்ப்பரேட்களின் தலைமையக கட்டடங்களை ஒருங்கே காண கிடைத்தால் விட தோன்றுமோ?.இங்கே பார்வையிடுங்கள் ஒவ்வொரு corporate headquartes-களின் கட்டங்களை அதின் வடிவமைப்புகளை.Ford-ஐ பார்க்கும் போது மட்டும் மனம் நெருடுகின்றது.
:(

முழு ஆல்பத்துக்கு கீழே சொடுக்குங்கள்
Corporate Headquarters Picture Gallery


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்