உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, January 22, 2007

கணிணி காட்பாதர்கள்

கணிணி யுகத்தின் தந்தை - Father of the computer age
Wilhelm SchickardFather of Digital computer
John Vincent AtanasoffFather of The personal computer
Steve WozniakFather of Computing
Charles BabbageFather of Computer Science- கணிணி அறிவியலின் தந்தை
Alan TuringFather of Visual Basic-விசுவல் பேசிக்-ன் தந்தை
Alan CooperFather Of Java - ஜாவா-ன் தந்தை
James GoslingFather of XML
Jon BosakFather of The Internet-இணையத்தின் தந்தை
Vinton CerfFather of World Wide Web-உலகளாவிய வலைப் பின்னலின் தந்தை
Tim Berners-LeeFather of the Mouse
Doug EngelbartFather of the Hard Drive
Al ShugartFather of Pentium Processor
Vinod DhamFather of Computer Graphics
Ivan SutherlandFather of Robotics
Nikola TeslaFather of DOS
Tim PatersonFather of Linux
Linus Torvalds


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories2 comments:

Anonymous said...

KP,
God Mothers எல்லாம் எங்கே?
Eg: Mary Shelley - Mother of Artificial Intelligence.

aazhiyaal

PKP said...

நினைவுபடுத்தியதற்கு நன்றி aazhiyaal!
:)

I got to add them too...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்