உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, March 26, 2007

இன்போசிஸ் மைசூர் கேம்பஸ்

Infosys Mysore India Campus
GYM

AEROBICS ROOM

BADMINTON COURT

BOWLING ALLEY

CRICKET GROUND

FOOTBALL GROUND

BASKET BALL GROUND

SWIMMING POOL

POOL AND SNOOKER

SQUASH

TABLE TENNIS

VOLLEY BALL

YOGA ROOM

UPCOMING SDB4 IN MYSORE


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்