உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, March 21, 2007

FTP வழங்கிகளிலும் தேடலாம்

அபூர்வமாய் சில சமயங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட file அவசரமாய் தேவைப்படும் சூழ்நிலை வந்துவிடும்.உதாரணத்திற்க்கு abc.zip அல்லது xyz.rpm.இணையத்தில் பரந்துள்ள ஆயிரக்கணக்கான FTP செர்வர்களில் அந்த குறிப்பிட்ட கோப்பு எங்காவது அமர்ந்திருப்பது பெரும்பாலும் சாத்தியம்.அவற்றை தேடி கண்டுபிடிப்பதில்தான் பெரும்பாடு.

இது போன்ற தருணங்களில் கூகுள் உதவினாலும் கீழே கொடுக்கப்பட்ட FTP Search Engine -கள் இன்னும் எளிதாகஅக்கோப்புகளை தேட உதவும் என்பதில் ஐயமில்லை.தேடிப்பாருங்கள்.புரியும்.

HTTP -யை விட FTP வழி கோப்புகளை இறக்கம் செய்வதால் கோப்பிறக்கம் மிக வேகமாக அமையுமாம்.FTP-யை விடவும் மிக வேகமான ஒரு கோப்பிறக்க வழிமுறை இருக்கிறதாம்.அது TFTP.

http://www.filewatcher.com

http://www.metaftp.com/


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்