உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, March 27, 2006

அமெரிக்கா போறீங்களா? - டிப்ஸ் 11

உலகமே மாறியிருக்கும் போது தான் மட்டும் அடம்பிடித்து வைத்திருக்கும் சில அளவீட்டு முறைகள் கீழே.-வேறு வழியில்லை அதற்கு இப்போதைக்கு.

எடைகள்: Weight is measured in ounces and pounds.
1 ounce = 28 grams,
1 pound = 0.45 kg.

தொலைவு: The basic units of distance are inch, foot, yard and mile.
1 yard = 0.9 meter,
1 mile = 1.6 km.

வெப்பம்: temperature is measured in Fahrenheit degrees.
1 celcius is 1.8 Fahrenheit.
C=(5/9)*(T-32)
F=(9/5)*C+32
C=temperature in degrees Celsius
F=temperature in degrees Fahrenheit

கொள்ளளவு:Volume
1 Ounce (OZ) Fluid = 29.57 ml
1 Gallon = 3.785 Liters


அமெரிக்க நாணயம் பற்றிய விளக்கம் இங்கே.

அமெரிக்க நாணயம் cents and dollars- $.

நாணயங்கள் 1,5,10,25 cents- களாக உள்ளன.

நோட்டுகள் 1, $5, $10, $20, $50 மற்றும் $100 - களாக உள்ளன.

100 cents=1 dollar ஆகும்

1 cents-ஐ 1 penny என்கிறார்கள்
5 cents-ஐ 1 nickel என்கிறார்கள்
10 cents-ஐ 1 dime என்கிறார்கள்
25 cents-ஐ 1 quarter என்கிறார்கள்
dollars-ஐ bucks என்கிறார்கள்

பொதுவாக எல்லா அமெரிக்க நாணயங்களிலும் நோட்டுகளிலும் "In God We Trust" என்ற வாக்கியத்தை காணலாம்.

சமீபத்தில் (மார்ச்) புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள 10 டாலர் நோட்டில் "We The People" என்ற (First three words of the Constitution) வாசகம் உள்ளது.

வகை:அமெரிக்கா


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்