உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, March 21, 2006

கடலடி ஸீ-மீ-வீ-3


1999-2000 களில் சென்னை சாலைகளை பைபர் ஆப்டிக் கேபிள் போடுகிறோம் என்கிற பெயரில் ஒரு கூட்டம் தோண்டி மேய்ந்து கொண்டிருந்தது.அது எந்த அளவுக்கு இப்போது முன்னேற்ற பாதைக்கு உதவுகின்றன என தெரியவில்லை.Hope it is...definitely.

Internet எனப்படும் மீப்பெரும் வலை உலகளாவிய கம்பியூட்டர்களின் வலை.அவை சில சமயங்களில் விண் சேட்டலைட்கள் மூலமாகவோ இல்லை பெரும்பாலும் கடலடி (under water or under marine) கேபிள்கள் மூலமாக உலகம் முழுக்க இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

நமது நாடு எவ்வாறு எந்த நாடுகளுடன் கடலடி கேபிள்கள் மூலம் உலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என விள்க்கும் படம் மேலே.Click to enlarge.

This india specific link is knows as SEA ME WE 3

Bit rate/fibre pairs:2500/2
Length (km):27000
Number of repeaters:up to 300
Status :Installed
Service date:1998
Landing countries:Germany, Belgium, England, France, Portugal, Morocco, Italy,Greece, Turkey, Cyprus, Egypt, Saudi Arabia, Djibouti, UAE, Oman, Pakistan,India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia
Purchasers:90 telecommunications carriers including: Telstra, Belgium PTT, Cyprus PTT, OPT, ARENTO, France Telecom, FCR, DTAG, OTE, VSNL, INDOSAT, Telecom Italia SPA,

More details here:
http://www.alcatel.com/submarine

வகை:தொழில் நுட்பம்


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories2 comments:

Anonymous said...

Very nice and useful to all Mr.KAYBEE. congratulations. Like in some other blogs you have done a useful inspiring thing.Continue this type scientific information containing blogs. Thank you. VAZHGA VALAMUDAN-thangam

Anonymous said...

I remember that 3 years before, Bharti and Singapore Telecom has started laying under water fire optic cable between Chennai and Singapore. This map doesnt show that connection. Could this map be outdated ??

http://www.airtelenterprise.com/iplc.html

http://www.tata.com/vsnl/releases/20041103.htm


Murthi

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்