உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Thursday, March 09, 2006

இந்தியா ஒரு ஆச்சர்யமே

இந்தியா ஒரு ஆச்சர்ய பூமி.நாம் யாவரும் அறிந்ததே அது பற்றிய ஒரு வீடியோ கண்ணோட்டம் இங்கே.

Yes ofcourse...India is a Miracle.

http://abcnews.go.com/Video

Text இங்கே

http://abcnews.go.com/GMA

வகை:சலோ இந்தியா


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்