உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Thursday, March 16, 2006

நெட் ஸ்பீடாமீட்டர்.

உங்கள் வீட்டு அல்லது அலுவலக இணைய இணைப்பின் வேகம் எவ்வளவு என நொடிகளில் கணக்கிட்டு சொல்லுகிறது இந்த ஸ்பீடாமீட்டர்.நான் கணக்கிட்டதில் எனது இணைய இணைப்பின் வேகம் Upload speed - 938.40 kbps
Download speed - 1.13Mbps.

http://www.abeltronica.com

வகை:தொழில் நுட்பம்


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்