உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Thursday, March 09, 2006

கோப்பு பற..! பற..!

சில சமயம் பெரிய file ஒன்றை அல்லது folder-ஐ பிறருக்கு அனுப்புவது கடினமான வேலையாகிவிடுகின்றது.பொதுவாக email facility meg அல்லது gig கணக்கில் file-ஐ அனுப்ப அனுமதிப்பதில்லை.மேலும் Corporate firewall-லானது FTP access-ஐ தடுத்து விடும்.இவ்வாறான சமயங்களில் உங்களுக்கு உதவ இதோ ஒரு சுட்டி.--Folder-ஐ zip பண்ணி அனுப்புங்கள்.

http://www.yousendit.com/

வகை:தொழில் நுட்பம்.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்