உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Sunday, April 18, 2004

கடிஞாயிறு-16

எதிர்த்த வீட்டுகாரர் ஏன் தன் வீட்டுக் கதவு "அழைப்பு மணி"யை கழற்றி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்?
அவர் நோபெல் (No bell) பரிசு வாங்க முயற்ச்சிக்கிறாராம்.

வகை:நகைச்சுவை


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்