உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, April 27, 2004

சிறுதுறும்பு

$/////////////////////////////$
$/////காற்றுவாக்கில்///////$
$/////////////////////////////$

Whats that site running?
www.microsoft.com போன்ற வெப் சைட்கள் என்ன Operating System ல் ஓடுகின்றது.என்ன வெப் செர்வர்ல் ஓடுகிறது (IIS or Apache),யார் ஓனர்,என்ன IP,எவ்வளவு நேரமாக ஓடுகின்றது என தெரிய ஆசையா.இங்கு வாருங்கள்.


வகை:தொழில் நுட்பம்.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்