உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, April 21, 2004

வரிகள்புதன்-19

வாழ்வின் உச்சங்களை அடைந்தோரெல்லாம்
ஒரே இரவில் பறந்து போய்
அதை எட்டியவர் அல்லர்.-இவர்
பிறர் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும் போது கால்கடுக்க ஏறிக்கொண்டிருந்தார்கள்
-ஹென்றி லாங்பெல்லோ

The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they while their companions slept, were toiling upward in the night.
-Henry Wadsworth Longfellow


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்