உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, April 28, 2004

வரிகள்புதன்-24

வெற்றி
வெற்றி என்பது யாதெனில்
ஓயாத புன்முறுவலுடன்
பல் அறிஞர்களின் மரியாதைகளையை அள்ளிக்கொண்டு
சிறுகுழந்தையோடு குழந்தையாய் கூத்தாடி
உண்மையான விமர்ச்சனங்களை வாங்கிக்கொண்டு
காட்டிக்கொடுக்கும் நண்பர்களைத் தாங்கிக்கொண்டு
அழகை ஆராதித்து
அடுத்தவர் திறனை வெளிக்கொணர்ந்து
வாழும்பூமியை இன்னும் வளமாக்க
துடிப்பான குழந்தையையோ-இல்லை
செழிப்பான துறவையோ-இல்லை
சுதந்திரமான ஒரு சமூகத்தையோ உருவாக்கி
உன் வாழ்வால் இன்னொரு உயிர் நிம்மதியாய் மூச்சுவிடுகிறது என்றால்
அதுவே உன் வாழ்வின் வெற்றியாகும்
-ரால்ப் வால்டொ எமெர்சன்

What is success?
To laugh often and much;
To win the respect of intelligent people
and the affection of children;
To earn the appreciation of honest critics
and endure the betrayal of false friends;
To appreciate beauty;
To find the best in others;
To leave the world a bit better, whether by
a healthy child, a garden patch
or a redeemed social condition;
To know even one life has breathed
easier because you have lived;
This is to have succeeded.
-Ralph Waldo Emerson


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்