உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, May 03, 2004

கடிஞாயிறு-25

How do you make a hot dog stand?
Take it's chair away

வகை:நகைச்சுவை


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்