உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, May 12, 2004

கிசுகிசுசெவ்வாய்-32

"And the government is going all out to woo the IT industry as well. During a recent nationwide strike in February, IT companies were given yellow stickers to place on workers' cars identifying them as providing an essential service, and were promised security. "
புது சிலிகான் வேலி உருவாகிக்கொண்டிருக்கிறது.ஹைதராபாத் தொடர்ந்து ரேஸில் இருக்குமா தெரியவில்லை."நாங்கள் நாயுடு ப்ள்ஸ் பண்ணுவோம்" என்கிறார்கள்.பார்ப்போம்.

வகை:சலோ இந்தியா


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்