உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, May 12, 2004

வரிகள்புதன்-33


என்றாவது ஒரு நாள்
எங்காவது ஓரிடத்தில்
நீங்கள் சந்திபீர்கள்
சகலமும் அமைந்தவர்
(அட ரேமாண்ட்ஸ் விளம்பரம்)


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்