உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, May 19, 2004

வார இறுதி கொண்டாட்டம்

கேரளாவுக்கு சென்றால் எங்கள் மாவட்டத்து ஆசாமிகளை "பாண்டி' என்பர்; தமிழகத்திலோ "மல்லு' என்பர்
அந்த மாவட்டம் தான் நான் வளர்ந்த மாவட்டம்!
அதை நினைத்தால் மலரும் நினைவுகளில் மூழ்கிப்போவேன்.
அதை சுற்றி ஒரு ரவுண்டப் இந்தவாரம்
Enjoy


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்