உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, May 05, 2004

சிறுதுறும்பு

->சொல்றாங்க<-
அதென்னங்க GSM & CDMA

வகை:தொழில் நுட்பம்.


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்