உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, May 04, 2004

கிசுகிசுசெவ்வாய்-27

"எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நமது நாடாளுமன்றத்தில் இந்துத்வ சக்திகளின் தலைமை குருவின் படம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்ணல் காந்தியடிகளை எப்படிக் கொலை செய்வது என்று அவருடைய இல்லத்தில்தான் திட்டமிட்டப்பட்டது. அண்ணல் காந்தியடிகள் கொலை வழக்கில் அவர் எட்டாவது குற்றவாளி. அவர்தான் ------."
யார் இது?


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்