உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, March 08, 2006

நீயுமா பூண்டு?

ஆண்களுக்கான பூண்டு பற்றிய சில மருத்துவ மகிமைகள் கீழே.எத்தனை உண்மை இது தெரியவில்லை.அன்னாசி பழ சாறு உடம்பு மணம் வீச நல்லதாம்.ஏதோ சில நல்ல ஆரோக்கிய குறிப்புகள் இங்கே..தேடிபிடித்தது...உண்மையெனில் உரையுங்கள்.

Do you know that eating mint (pepermint, chewinggum etc) decreases your sexual ability? Also, garlic is very potent. If you want to have a strong and healthy sexual life, eat atleast 4-5 pieces everyday in food or raw.

And, if you want to smell sweet (no stinky sweat), then drink pineapple juice everyday (starts working in 5 days).

Want to increase your stamina during lovemaking, do cardio exercise and build your thigh muscles by running for atleast 2 miles everyday. Do ,this and feel it for yourself. Never take any drug or medicine (No viagra. You will never need it).


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories1 comment:

Anonymous said...

I'm not sure garlic will give stamina but you can contact Manavalakkali Mandram if you are in Tamilnadu learn Kayakalpa course taught to you by them and practise it daily. You can have a perfect and contempt in the sex activities. By normal sex activities one will loose the SEXUAL VITAL FLUID which is very essential for body and mind health. By practising this regularly your offspring will be a remarkable one in both mental and health and as well as intelligent curiosity. VAZHGA VALAMUDAN.thangarajan_yoga@dataone.in.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்