உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Friday, March 31, 2006

பெங்களூர் - அன்று

Bangalore விதான் சவுதா

Race Course

M.G Road
பெங்களூர் அந்த கால 32 அபூர்வ புகைப்படங்கள்.இதோ சில sample.


இன்னும் அநேகம் இங்கே.Slide show and 32 photos with description.
Have fun.

பழைய பெங்களூர் Slide Show

பழைய பெங்களூர் Photos with Description

Related Link:
சென்னை - அன்று-Chennai Old Photos

வகை:சலோ இந்தியா
வகை:போட்டோ காலரி


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்