உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Wednesday, May 24, 2006

நினைவிலிருத்த

கல்விக்கூடங்களில் மாணவர்கள் சில விஷயங்களை எளிதாக நினைவிலிருத்த short cut-கள் சொல்லிகொடுப்பார்கள்.
இதோ என் நினைவிலிருந்து சில short cut-கள்.

மின்தடை வண்ண குறிப்புகளை நினைவிலிருத்த:
To remember the following Resistor Colour Codes:

Black-Brown-Red-Orange-Yellow-Green-Blue-Violet-Grey-White-Gold-Silver

BB ROY of Great Britain has Very Good Wife
Richard Of York Gave Battle in Vain.
-------------------------------------------------------------------------------

ஏழு OSI லேயர்களை நினைவிலிருத்த:
To remember the following 7 OSI layers:

Application-Presentation-Session-Transport-Network-Data Link-Physical

All People Seems To Need Data Processing
Andra Pradesh State Trasport Never Drives Properly

Reverse order-Please Do Not Throw Special Piza Away

ஆர்.பிரபு-வினின் பரிந்துரை:
Please Do Not Touch Steve's Pet Alligator

-------------------------------------------------------------------------------
ஆறு வானவில்லின் வண்ணங்களை நினைவிலிருத்த:
To remember the following rainbow colors:

Red-Orange-Yellow-Green-Blue-Violet

Richard Of York Gave Battle In Vain
Rowntrees Of York Gave Best In Value
Ring Out Your Granny's Boots In Vinegar
Roy G. Biv

Reverse order-vibgyor விப்ஜிஆர்
-------------------------------------------------------------------------------
மாத நாட்களின் எண்ணிக்கையை நினைவிலிருத்த:
To remember number of days of month:


Thirty days hath September,
April, June, and November;
All the rest have thirty-one,---பொதுவாக இவ்வளவும் போதும்.இன்னும் வேண்டுமெனில் தொடருங்கள் முழு பாடலுக்கும்.
Excepting February alone,
And it has twenty-eight days time,
But in leap years, February has twenty-nine.

சீனிவாசனின் பரிந்துரை:
Remeber knuckles is 31
valley is 30
Here is a little trick to help you remember how many days are in each month. turn your right palm down and make a fist. Now, look at your knuckles and the valleys in between them. Start with the left most knuckle and call it January, the valley adjacent to it is February, the next knuckle is March and so on till july it will end again start from the first knukles down to December each knuckle is a high spot, it represents 31 days. Each valley is a low spot and therefore represents 30 days. The only exception is February, which has 28 days (29 if you are in a leap year).
-------------------------------------------------------------------------------
வகை:பொது அறிவு


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by Categories



6 comments:

Karthik Jayanth said...

//All People Seems To Need Data Processing

I used this term during my college days

PKP said...

All computer engineers have to come across this it seems. :)
Thanks for your comment karthik.

Prabu Raja said...

We will use,

Please Do Not Touch Steve's Pet Alligator
:-)

Good effort!

PKP said...

Thats a nice one.Thanks Prabhu Raja.

srinivasan said...

Remeber knuckles is 31
valley is 30
Here is a little trick to help you remember how many days are in each month. turn your right palm down and make a fist. Now, look at your knuckles and the valleys in between them. Start with the left most knuckle and call it January, the valley adjacent to it is February, the next knuckle is March and so on till july it will end again start from the first knukles down to December each knuckle is a high spot, it represents 31 days. Each valley is a low spot and therefore represents 30 days. The only exception is February, which has 28 days (29 if you are in a leap year). You probably know this

PKP said...

Srinivasan,
Thanks for your comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்