உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Saturday, May 06, 2006

எளிதாய் உங்கள் கணிணி பற்றிய in and out தகவல்கள்

உங்கள் கணிணியைப் பற்றிய அனைத்து தனிப்பட்ட தகவல்களையும் முழுவதுமாய் அறிந்து கொள்ள,அது குறித்த சகல மென் வண் தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ள ஒரு அருமையான மென்பொருள்.அதுவும் இலவசமாக.
இதை இயக்க இந்த மென்பொருளை உங்கள் கணிணியில் நிறுவ வேண்டிய தேவை இல்லை.Just download and run.இனி உங்கள் கணிணி மற்றும் கணிணி பாகங்களின் Brand,Model மற்றும் Configuration informations-ஐ தேடிக் கண்டுபிடிக்கவேண்டியதில்லை.முயன்றுபாருங்களேன்.

http://www3.sympatico.ca/gtopala/about_siw.html

வகை:தொழில் நுட்பம்.

UPDATED:
Belarc Advisor - The Belarc Advisor builds a detailed profile of your installed software and hardware, missing Microsoft hotfixes, anti-virus status, CIS (Center for Internet Security) benchmarks, and displays the results in your Web browser.
http://www.belarc.com/free_download.html

One more Free inventory tool even works with windows 95 98 ME NT etc
http://www.pxserver.com/WinAudit.htm


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்