உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Saturday, December 30, 2006

புத்தாண்டு உணர்வுகள்


வியர்வையில் வீரம்
பெரியவர்கள் சிறகடித்து போய் உலகபிரசித்தி என்னும் முகிலை எட்டிப்பிடித்து விட்டார்கள் என்று எண்ணுகிறாயோ? இல்லை.பிறர் துயிலும் பொழுது இவர்கள் கால்கடுக்க ஏறினார்கள்
-ஹென்றி லாங் பெல்லோ

Positive Thinking
"I Imagine this new year as my best year.I affirm enthusiasm energy and pleasure in my work.As a positive thinker I will do 10% better than last year.God will help me reach this goal"
-Norman Vincent Peale

The most important thing in the Olympic games is not to win but to take part;just as the most important thing in life is not the triumph but the struggle.The essential thing is not to have conquered but to have fought well
-Baron Pierre de Coubertin (Founder of the Modern Olympic games)

செயல் புரியாத மனிதனுக்கு தெய்வம் ஒருபோதும் உதவி செய்யாது
-சாபாகிளிஸ்

Let your goal be "Day by Day I am on my way.Say it over and over again and you will succeed
-Mack.R.Douglas

வீழ்வது வெட்கமல்ல,வீழ்ந்தே கிடப்பது தான் வெட்கத்திலும் வெட்கம்-சீனா

We are stronger than we think-Dale Carnegie

உண்மை உன் பக்கமெனில் வெற்றியும் நிச்சயம் உன் பக்கம் தான்
-நேரு-இந்திரா கடித்தத்தில்


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்