உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Thursday, April 05, 2012

அயல்நாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் படிக்க

தமிழ்நாட்டின் சில பல்கலைக்கழகங்கள் அயல்நாட்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் பாச்சலர்ஸ் டிகிரிகள், மாஸ்டர்ஸ் டிகிரிகள் என பல்வேறு பட்ட படிப்புகள் படிக்க வசதிகள் செய்து தந்துள்ளன. எந்த பல்கலைக்கழகங்கள் எந்தெந்த நாடுகளில் ஸ்டடி செண்டர்கள், எக்சாம் சென்டர்கள் வைத்துள்ளன என கீழே நீங்கள் காணலாம்.
University Institutions from Tamilnadu providing distance education for Non Resident Indians with Exam/Study centers in abroad .

Bahrain
Kuwait
Nepal
Oman
Singapore
Srilanka
UAE (Dubai)

Canada
Kuwait
Nepal
Qatar
UAE (Dubai)
United Kingdom
USA (Maryland)

Australia
Srilanka
Saudi Arabia
UAE (Abudhabi)
UAE (Al Ain)
UAE (Dubai)
USA (California)

Bahrain
Ghana
Kuwait
Malaysia
Nepal
Oman
Saudi Arabia
Srilanka
Sudan
UAE (Abudhabi)
UAE (Dubai)
UAE (Ras Al Khaimah)
UAE (Sharjah)
USA (Maryland)
Vietnam

Kuwait
Singapore
UAE (Dubai)
UAE (Ras Al Khaimah)
UAE (Sharjah)

முழுவதுமாக ஆன்லைன் பட்ட படிப்புக்கு.
Manonmaniam Sundaranar University Online Campus


Email PostDownload this post as PDF
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்