உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Tuesday, December 30, 2008

எழுத்துருக்களின் பயணம்


கிறிஸ்துவுக்கும் முன்னால் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் நாம் இப்போது எழுதும் நம் தமிழ் எழுத்துருக்கள் எப்படி இருந்தன என பார்த்தபோது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது.இந்த எழுத்துருக்களின் பயணமே பல வரலாற்றுக் கதைகளைச் சொல்லும் போலிருக்கின்றது.

மேலும் சில தமிழின் பெருமைகள் இங்கே.நம் கலந்துரையாடல் தள நண்பர்களால் தொகுக்கப்பட்டவை.

ஏறுமுக இலக்கங்கள்
1 = ஒன்று -one
10 = பத்து -ten
100 = நூறு -hundred
1000 = ஆயிரம் -thouand
10000 = பத்தாயிரம் -ten thousand
100000 = நூறாயிரம் -hundred thousand
1000000 = பத்துநூறாயிரம் - one million
10000000 = கோடி -ten million
100000000 = அற்புதம் -hundred million
1000000000 = நிகர்புதம் - one billion
10000000000 = கும்பம் -ten billion
100000000000 = கணம் -hundred billion
1000000000000 = கற்பம் -one trillion
10000000000000 = நிகற்பம் -ten trillion
100000000000000 = பதுமம் -hundred trillion
1000000000000000 = சங்கம் -one zillion
10000000000000000 = வெல்லம் -ten zillion
100000000000000000 = அன்னியம் -hundred zillion
1000000000000000000 = அர்த்தம் -?
10000000000000000000 = பரார்த்தம் —?
100000000000000000000 = பூரியம் -?
1000000000000000000000 = முக்கோடி -?
10000000000000000000000 = மஹாயுகம் -????????????????

இறங்குமுக இலக்கங்கள்
1 - ஒன்று
3/4 - முக்கால்
1/2 - அரை கால்
1/4 - கால்
1/5 - நாலுமா
3/16 - மூன்று வீசம்
3/20 - மூன்றுமா
1/8 - அரைக்கால்
1/10 - இருமா
1/16 - மாகாணி(வீசம்)
1/20 - ஒருமா
3/64 - முக்கால்வீசம்
3/80 - முக்காணி
1/32 - அரைவீசம்
1/40 - அரைமா
1/64 - கால் வீசம்
1/80 - காணி
3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
1/160 - அரைக்காணி
1/320 - முந்திரி
1/102400 - கீழ்முந்திரி
1/2150400 - இம்மி
1/23654400 - மும்மி
1/165580800 - அணு
1/1490227200 - குணம்
1/7451136000 - பந்தம்
1/44706816000 - பாகம்
1/312947712000 - விந்தம்
1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
1/74481555456000 - சிந்தை
1/489631109120000 - கதிர்முனை
1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி
1/575114661888000000 - வெள்ளம்
1/57511466188800000000 - நுண்மணல்
1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்

அளவைகள்

நீட்டலளவு

10 கோன் - 1 நுண்ணணு
10 நுண்ணணு - 1 அணு
8 அணு - 1 கதிர்த்துகள்
8 கதிர்த்துகள் - 1 துசும்பு
8 துசும்பு - 1 மயிர்நுணி
8 மயிர்நுணி - 1 நுண்மணல்
8 நுண்மணல் - 1 சிறுகடுகு
8 சிறுகடுகு - 1 எள்
8 எள் - 1 நெல்
8 நெல் - 1 விரல்
12 விரல் - 1 சாண்
2 சாண் - 1 முழம்
4 முழம் - 1 பாகம்
6000 பாகம் - 1 காதம்(1200 கெசம்)
4 காதம் - 1 யோசனை

பொன்நிறுத்தல்

4 நெல் எடை - 1 குன்றிமணி
2 குன்றிமணி - 1 மஞ்சாடி
2 மஞ்சாடி - 1 பணவெடை
5 பணவெடை - 1 கழஞ்சு
8 பணவெடை - 1 வராகனெடை
4 கழஞ்சு - 1 கஃசு
4 கஃசு - 1 பலம்

பண்டங்கள் நிறுத்தல்

32 குன்றிமணி - 1 வராகனெடை
10 வராகனெடை - 1 பலம்
40 பலம் - 1 வீசை
6 வீசை - 1 தூலாம்
8 வீசை - 1 மணங்கு
20 மணங்கு - 1 பாரம்

முகத்தல் அளவு

5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
2 உழக்கு - 1 உரி
2 உரி - 1 படி
8 படி - 1 மரக்கால்
2 குறுணி - 1 பதக்கு
2 பதக்கு - 1 தூணி

பெய்தல் அளவு

300 நெல் - 1 செவிடு
5 செவிடு - 1 ஆழாக்கு
2 ஆழாக்கு - 1 உழக்கு
2 உழக்கு - 1 உரி
2 உரி - 1 படி
8 படி - 1 மரக்கால்
2 குறுணி - 1 பதக்கு
2 பதக்கு - 1 தூணி
5 மரக்கால் - 1 பறை
80 பறை - 1 கரிசை
48 96 படி - 1 கலம்
120 படி - 1 பொதிபேசும்முன் கேளுங்கள்,
எழுதுமுன் யோசியுங்கள்,
செலவழிக்கும்முன் சம்பாதியுங்கள்

காஞ்சனா ஜெயதிலகர் புதினம் "நிழலில் ஒரு நிலவு" இங்கே தமிழில் மென் புத்தகமாக. Kaanchana Jeyathilagar Nizhalil oru nilavu Novel in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF

Thursday, December 18, 2008

கோப்புகளுக்கு பூட்டு

எங்கோ படித்தேன். அமெரிக்காவில் இப்போதைக்கு சூடாக விற்பனையாவது கைத்துப்பாக்கிகளும் பாதுகாப்பு பெட்டகங்களுமாம். புதிய அரசு வந்ததும் கைஆயுதங்களுக்கு தடைவிதிக்கப்படலாம் என்பதாலும் மேலும் பொருளாதாரம் போகும் போக்கில் தற்காப்பு குறித்த கவலையும் மக்களிடையே ஏற்ப்பட்டுள்ளதாலும் இந்த நிலை ஏற்ப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அமெரிக்க மண் முழுவதும் ஆங்காங்கே பழைய நெருக்கடிகளின் போது தாத்தா பாட்டிகளால் தோண்டி புதைக்கப்பட்ட தங்கம் மற்றும் டாலர் கத்தைகளின் இருப்பிடம் அவ்வப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு செய்தியாவதுண்டு. இப்போது அது இன்னொரு தலைமுறையின் முறை. 1933-ல் அதிபர் ரூஸ்வெல்ட்(FDR) எல்லா அமெரிக்கர்களிடமிருந்தும் இருந்த Gold Coin, Gold Bullion, மற்றும் Gold Certificates-களை வலுக்கட்டாயாமாக பிடுங்கி வைத்துக்கொண்டது நினைவிருக்கலாம். அதற்கு பதிலாக கொஞ்சம் டாலர்களை கொடுத்தாராம். இதனால் நிறைய தங்கங்கள் அச்சமயத்தில் ரகசியமாய் மண்ணில் புதைக்கப்பட்டன. இப்போதும் அரிசி டப்பாக்குள் போட்டு வைத்திருந்த நகைகளையும் ஏதோ டிடெக்டர் பயன்படுத்தி கொள்ளையர்கள் கண்டுபிடித்து விடுகின்றார்களாம். இதனால் Sentry Safe-கள் சிலருக்கும் Ziploc bag-கள் பலருக்கும் உதவலாம். Backyard-ல் அடக்கம். இந்த கால திவால் வங்கிகளுக்கு இந்தமாதிரியான கிளாசிக் தீர்வுகள் எவ்வளவோ பரவாயில்லை என தோன்றலாம்.

கணிணியிலும் ரகசிய கோப்புகள், முக்கிய கோப்புகள் என இன்றைக்கு நம் வீட்டு கணிணிகளில் "மறைத்தல்" தவிர்க்க முடியாதனவாகிவிட்டன. பிறர்கண்ணிலோ அல்லது நம் வீட்டு குழந்தைகள் கண்ணிலோ அது பட்டு எதேச்சையாக அழிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது பாருங்கள். இப்படி உங்கள் கணிணியில் இருக்கும் ரகசிய முக்கிய கோப்புகளையும் ஃபோல்டர்களையும் பிறர்கண்ணில் படாமல் சேர்த்துவைக்க System Vault என்ற இந்த சிறு இலவச மென்பொருள் உதவுகின்றது. குறிப்பிட்ட கடவுசொல்கொடுத்தால் மட்டுமே அந்த போல்டர் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும். திறந்து பார்க்கலாம். பிற நேரங்களில் மறைந்தே இருக்கும்.

உங்களுடையது உங்களுடையதேயாகும். அதை Sentry Safe-ல் இட்டோ அல்லது System Vault -ல் இட்டோ பாதுகாப்பது நம் கடமை. ஆனால் ஒரு எச்சரிக்கை தப்பித்தவறியும் Sentry Safe-ஐ புதைத்த இடத்தையும் System Vault-ன் பாஸ்வேர்டையும் மறந்துவிடாதீங்க.

Download System Vault

http://www.computer-realm.net/software/systemvault/உதவும் கரங்கள்
ஜெபிக்கும் உதடுகளைவிடச் சிறந்தது.
- அன்னை தெரஸா.

உமா பாலகுமார் புதினம் "உயிர் தொட்ட உறவே!" இங்கே தமிழில் மென் புத்தகமாக. Uma Balakumar Uyir Thotta Urave Novel in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF

Tuesday, December 16, 2008

சில ஆவணப் படங்கள்

என்ன செய்வது விடுமுறை நாட்கள் நெருங்கிவிட்டதால் இன்னும் கொஞ்ச நாட்களுக்கு இந்த மாதிரியான பதிவுகளே இட்டு ஒப்பேற்ற வேண்டியிருக்கின்றது. விடுமுறை என்றாலே அநேக பிரயாணங்கள் அலைச்சல்கள் வந்துவிடுகின்றனவே.

ஆங்கில டாக்குமென்டரிகளையெல்லாம் பார்க்கும் போது பொறாமையாய் இருக்கும். தமிழிலும் இது போன்ற தரமான ஆவணக் காணொளிகளை என்றைக்கு காண்போமோ வென்று. ஆங்கில திரைப்படங்களை மெனக்கெட்டு தமிழ் படுத்தும் பெரிசுகள் அறிவூட்டும் ஆவணப்படங்களை தமிழ்படுத்த முன் வருவதில்லை. அவை தங்க முட்டை போடுவதில்லையே. குறும்படங்கள் என்ற பெயரில் வெறும் குறும்சினிமாக்கள் மட்டும் வராமல் பல நல்ல தகவல்களையும் குறும்படமாக்கி வழங்கும் DFT-க்களும் BFT-க்களும் வரவேண்டும். நம்பிக்கையோடு காத்திருப்போம்.

சில தமிழ் டாக்குமென்டரிகள்
MGR - M.G.Ramachandran Documentay எம்.ஜி.ஆரை நினைவு கூர்தல் ...
Sivaji Ganesan Documentary சிவாஜி கணேசனை நினைவு கூர்தல் ...
Eelam Documentary விடுதலைத் தீப்பொறி

சில தமிழ் திரைப்படங்களில் வரலாறுகள்
Agathiyar அகத்தியர்
Kaaraikal Ammaiyaar காரைக்கால் அம்மையார்
Sri Raghavendra ஸ்ரீ ராகவேந்திரா
Thiruvarutchelver திருவருட்செல்வர்
Mahakavi Kalidass மகாகவி காளிதாஸ்
Veerapandiya Kattabomman வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மன்
Kapalottiya Thamizan கப்பலோட்டிய தமிழன்

சில தமிழ் இதிகாச காணொளிகள்
Ramayanam இராமாயணம்
Mahabharatham மகாபாரதம்
Lava Kusa லவ குசா
Thiruvilaiyaadal திருவிளையாடல்

சில குறிப்பிடத்தக்கதான ஆங்கில காணொளிகள்
Mahatma Gandhi வரலாறு
Rabindranath Tagore
வரலாறு
Bruce lee வரலாறு
Alexander வரலாறு
Ganesha
Krishna-Hindi
Hanuman
North India Varanasi to the Himalayas
Himalaya with Michael palin
Kanchipuram - A Temple City
Yakshagana
Bharatanatyam
Alternative Medicine - The Evidence - Herbs
Aayurveda
Everything you need to know (The Brain)
Ancient Voices - The Mystery Of The Taj Mahal
Ancient Voices - Tracking The First Americans
Mysteries Of Asia - Secrets of the Great Wall
Mysteries Of Asia - Jewels in the Jungle

India Land of the Tiger
History of Britain
World War 1
Planet Earth
Understanding the Universe

கடைசியாக நம்ம டாப்பிக்...
The history of hacking

(இங்கே விட்டுப்போன ஆனால் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான தமிழ் ஆவணப்படங்கள் வேறெதாவது இருந்தால் இங்கே பகிர்ந்துகொள்ளலாமே)

மேலே பார்க்க ஏகத்துக்கும் ஆவணப்படங்கள் இருப்பதால் க்கு இன்றைக்கு விடுமுறை.


Email PostDownload this post as PDF

Sunday, December 14, 2008

பொது WiFi-க்களில்

கோடைகால இளவெயிலில் நீண்டதொரு தூண்டிலை வைத்துக்கொண்டு மீன்பிடி ஆர்வலர்கள் மணிக்கணக்கில் கரையோர திண்டுகளில் அமர்ந்து கொண்டு மீன்பிடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இதெல்லாம் என்ன பொழுதுபோக்கு இதிலென்ன மகிழ்ச்சி கிடைக்கின்றது என யோசித்ததுண்டு.

அடுக்கு மாடிக்குடியிருப்புகள் பக்கமோ அல்லது அப்பார்ட்மெண்டுகளின் பக்கமோ கோபால் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்க நேரம் கிடைத்தாலும் சும்மா இருக்கமாட்டான். தனது மடிக்கணிணியை திறந்து பக்கத்தில் ஏதாவது பாதுகாக்கப்படாத திறந்த வைஃபை(wifi) சிக்காதாவென தேடுவான். மன்ஹாட்டனில் தூண்டில் போட்டால் அவை எளிதாய் சிக்கும்.

இதெல்லாம் பழையகதை. இப்பொழுது அவன் கம்பெனியிலிருந்து ஒரு Sierra Wireless aircard கொடுத்திருக்கின்றார்கள். மடிக்கணிணியின் ExpressCard slot-ல் அதைச் செருகிக்கொண்டால் நடுக்காட்டிலும் அவனுக்கு இணைய இணைப்பு கிடைக்கின்றது. நான் இன்னும் ஸ்டார்பக்ஸ் காஃபிகடை, டீக்கடை, ஆங்காங்கே இருக்கும் துரித உணவுக்கடைகளின் இலவச வைஃபை-க்களையே நம்பியிருக்கின்றேன்.

எனினும் இந்த இலவச wifi-க்களில் அல்லது எங்காவது சிக்கும் பாதுகாக்கப்படாத திறந்த வைஃபைக்களை பயன்படுத்துவதிலுள்ள அபாயம் எனக்கு தெரியாமலில்லை. அப்பொழுது நாம் நமது முழு இணைய தகவல்தொடர்பையும் இது போன்ற ஏதோ ஒரு நபரின் இணைய இணைப்பு வழியாய் நடாத்துகின்றோம். அந்த நபரோ நமக்கு தெரியாமல் இடையில் ஒரு கருவியினை வைத்து நாம் நடாத்திய தகவல் பொட்டலங்களில் போக்குவரத்துகளையெல்லாம் இரகசியமாய் பதிவு செய்துவைத்துக் கொண்டு பின்பு பொறுமையாக அமர்ந்து அப்பொட்டலங்களை பிரித்துபார்த்தால் என் கிரெடிட்கார்டு தகவல்கள் அல்லது பாஸ்வேர்டுகள் அல்லது நான் அட்டாச் செய்து அனுப்பிய ரகசிய ஆவணங்கள் எல்லாம் அம்பேல் ஆகிப் போயிருக்கும்.

இதனாலேயே பொது வைஃபைக்களில் என் மடிக்கணிணியையோ ஐபோனையோ இணைக்கும் போது மேலோட்டமாக டைம்பாஸ் இணைய உலா வருவதுண்டு.ஜிமெயிலில் கூட நுழைய விரும்புவதில்லை.http வழியாக செல்லும் போது ஜிமெயிலின் பாஸ்வேர்ட் மட்டுமே என்கிரிப்ட் செய்யப்பட்டு அனுப்பப்பட்டாலும் உள்தகவல்கள் என்கிரிப்ட் செய்யப்படுவதில்லை என்பது நினைவிருக்கட்டும். http-க்கு பதிலாக https ஜிமெயிலில் பயன்படுத்தினால் உங்கள் முழு ஜிமெயில் சேவையும் என்கிரிப்ட் செய்யப்பட்டிருக்கும்.

இதுபோன்ற பொது வைஃபைக்களிலும் இணைந்து நிம்மதியாக இணைய உலா வர Hotspot Shield அல்லது AlwaysVPN போன்ற மென்பொருள்களை பயன்படுத்தலாம். இவற்றை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது உங்கள் தகவல் பொட்டலங்களில் போக்குவரத்துகள் முழமையாக சங்கேதமொழியில் (VPN encryption) நடப்பதால் இடையில் எதாவது மோப்பமென்பொருட்கள் யாராவது வைத்து இருந்தாலும் அவற்றால் புரிந்துகொள்ள இயலாது. வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ இவற்றின் தேவை இல்லாமலிருக்கலாம். ஆனால் பொதுஇடங்களில் இப்பாதுகாப்பு மென்னுறைகளை பயன்படுத்துதல் மிகவும் நல்லது.

இன்னொரு சின்ன லாபம்:
நீங்கள் எந்த நாட்டிலிருந்தாலும் Hotspot Shield வழி நீங்கள் இணையத்தில் இணையும் போது உங்களுக்கு அமெரிக்க ஐபி விலாசம் கொடுக்கப்படுவதால் உங்கள் நாட்டில் தடைசெய்யப்பட்ட தளங்கள் திறந்துகொள்வதோடு அரபுநாடுகளிலிருந்து இது வழியாக தடைசெய்யப்பட்ட VOIP அழைப்புகளும் செய்யலாம் என கேள்விப்பட்டேன்.

ஆனால் ஒரு சின்ன எச்சரிக்கை:
இம்மென்பொருள்கள் உங்கள் தகவல் பொட்டலங்களின் போக்குவரத்துகளை Hotspot Shield அல்லது AlwaysVPN நிறுவன செர்வர்களின் வழி செலுத்துவதால் நீங்கள் இந்நிறுவனங்களில் முழு நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவேண்டுமாக்கும்.


என்னால் முடியும் என்பது
தன்னம்பிக்கை.
என்னால் மட்டுமே முடியும் என்பது
அகம்பாவம்

சித்ராபாலாவின் "யாரோ யாரோடி" புதினம் இங்கே தமிழில்.Chithra Bala "Yaaro Yaaroodi" novel in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF

Friday, December 12, 2008

தமிழ் எப்.எம்-கள்

நமது முந்தைய பதிவான "அபிமான ஐபோன் பயன்பாடுகள்" எனும் பதிவில் நண்பர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் Flycast எனும் ஒரு ஐபோன் பயன்பாட்டை பின்னூட்டம் வழியாக அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார். தமிழ் இசை கேட்க அது ஒரு அருமையான பயன்பாடாக அமைந்தது. நன்றி ஸ்ரீனிவாசன் சார். ஐபோன் வைத்திருக்கும் நண்பர்கள் Flycast இலவச app-ஐ நிறுவி அதில் SHOUTcast-தேடலில் tamil என்ற கீவார்த்தையால் தேடவும். அநேக ஆன்லைன் தமிழ் எப்.எம்-கள் சிக்குகின்றன.

SHOUTcast இணையதளத்தில் அநேக தமிழ் எப்.எம்-கள் காணக் கிடக்கின்றன. அந்த எல்லா தமிழ் எப்.எம்-களையும் நீங்கள் SHOUTcast Radio Toolbar-ஐ உங்கள் கணிணியில் நிறுவுவதன் மூலமோ அல்லது Winamp-ஐ உங்கள் கணிணியில் நிறுவுவதன் மூலமாகவோ கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம். நான்-ஸ்டாப் தமிழ் இசை உங்கள் கணிணியில்.


உதாரணத்துக்கு
IBC Tamil
TSRLIVE
Radio NRI
Mudhal Radio
IsaiFM
Sooriyan FM
Express tamil online radio
Tamilaruvi FM
Vettri FM http://www.vettrifm.com/radio.html
Tamilmaalai
Uthayam FM
Nila FM
என இன்னும் அநேக எப்.எம்கள் அதில் இருக்கின்றன.
தமிழ் மாலை FM-யில் மட்டுமே புதியபாடல்களுக்கு, பழையபாடல்களுக்கு, இடைக்கால பாடல்களுக்கென தனித்தனி எப்.எம்-களாக வைத்துள்ளார்கள்.

நீங்களும் ஆர்வமிருந்தால் இதுபோன்றதொரு இன்டர்நெட் ஆன்லைன் ரேடியோவை தொடங்க கீழ்கண்ட சுட்டியில் வழி சொல்கின்றார்கள்.
http://www.shoutcast.com/download

எனக்கு தெரிந்த பிற தமிழ் FM வெப்தளங்கள்


சென்னையிலிருந்து நேரடியாக கலக்கும் ஷ்யாம் எப்.எம் கேட்க கீழே சொடுக்கலாம்.
http://radiotime.com/genre/c_161/Tamil.aspx


சென்னை ஆகா..எப்.எம் கேட்க அநியாயத்துக்கும் Login செய்யவேண்டும்.
http://www.aahaafm.com


சென்னை சூரியன் எப்.எம் இன்னும் Under construction-ஆம்.
http://sunnetwork.tv/sfm/chennai/index.asp

நீங்களும் உங்கள் அபிமான தமிழ் எப்.எம்-களை அறிமுகப்படுத்தலாமே.


கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? முதலில் அறிந்ததை சொல்லிக்கொடு!! கற்றுக்கொள்வாய்!!!

பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? முதலில் முடிந்ததை அள்ளிக்கொடு!! பெற்றுக்கொள்வாய்!!!

மோகன் கிருட்டினமூர்த்தியின் கவிதை தொகுப்பு மென்புத்தகம் இங்கே தமிழில்.Mohan Krishnamurthy "Kavithai Thokuppu"in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF

Tuesday, December 09, 2008

சின்னவன்

இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கும் கலியுகம் மொத்தம் 432,000 ஆண்டுகளாம். அதில் இதுவரைக்கும் ஏறக்குறைய 5000 ஆண்டுகள் நடந்து முடிந்துவிட்டன. இந்த கலியுகத்தில் தான் புத்தன், யேசு, முகம்மது நபி போன்றோர்கள் தோன்றினார்கள். கலியுகத்திலேயே இன்னும் மிச்சம் எத்தினாயிரம் ஆண்டுகள் போக வேண்டி இருக்கின்றதுவென பாருங்கள்.

இதற்கு முந்தைய யுகமான துவாபரயுகத்தை பார்த்தால் அதில் மொத்தம் 864,000 ஆண்டுகள் இருந்தனவாம்.அது கிருஷ்ணா வாழ்ந்த மகாபாரதகாலம்.

அதற்கும் முன்பு இருந்த திரேதாயுகத்தில் இன்னும் அதிகமாய் 1,296,000 ஆண்டுகள் இருந்தனவெனவும் அக்காலத்தில் தான் இராமனும் வாழ்ந்தான் என்கின்றார்கள். அது ராமாயணகாலம்.

அதற்கும் முன்பு முதலாவதாக இருந்த யுகம் தான் சத்யுகம்.அதில் மொத்தம் 1,728,000 ஆண்டுகள் இருந்தனவென்கின்றார்கள். அக்காலம் தான் பூமியின் பொற்காலமாம். ஒவ்வொருவரும் 100,000 ஆண்டுகள் வரை வாழ்ந்திருந்தார்களாமே.

இந்த நான்கு யுகங்களும் ஒரு சுற்றுசுற்றி வருதலின் பெயர் தான் ஒரு சதுர்யுகி (Chaturyugi). ஒரு Chaturyugi = மேலே எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாய் 4,320,000 ஆண்டுகள்.

கலியுகம் முடிந்ததும் என்னவாகும்? மீண்டும் பொற்காலமான சத்யுகம் தொடங்கி இன்னொரு Chaturyugi ஆரம்பிக்கும். இப்படியாக மொத்தம் 71 Chaturyugi உண்டாம். இந்த 71-ம் சேர்ந்தது ஒரு Manvantara( Manu) ஆகின்றது.நாம் இப்போது இருப்பது 28-ஆவது Chaturyugi-ல், 7-ஆவது Manu-வான Vaivasvat Manu-ல்.

பிரம்மாவின் ஒருநாள் ஒரு கல்பா (Kalpa) எனப்படுகின்றது. இது 14-Manuக்களை கொண்டது. அதாவது மொத்தம் 4,294,080,000 ஆண்டுகள். இந்த ஒரு நாள் முடிந்து பிரம்மா தூங்கப்போகும் போது மொத்த உலகமும் அழிந்து மறுநாள் அவன் விழிக்கும் போது புது உலகம் உருவாகும் என்பது நம்பிக்கை. ஆக வேதங்களின் படி இன்றைய உலகத்தின் மொத்த ஆயுட்காலம் 4,294,080,000 ஆண்டுகள். நாம் இருக்கும் இந்த 2008-ம் வருடம் வேதகாலண்டரின் படி 1,955,885,109-ஆவது வருடம்.

யூனிக்சில் cal என ஒரு கட்டளை உண்டு. இது நாட்காட்டியை உங்களுக்கு காட்டுவதற்காக அமைந்த கட்டளை. உங்கள் லினக்சின் $ prompt-ல் cal sep 1752 என நீங்கள் தட்டினால் 1752-ஆம் ஆண்டிற்கான செப்டம்பர் மாத காலண்டரை அது காட்டும். இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் இந்த மாதத்தில் 2-ம் தியதிக்கப்புறம் நேரடியாக பதினான்காம் தியதிக்கு போய்விடும். இடையிலுள்ள 11 நாட்களும் simply gone. ஏன் என்றால் அந்த மாதத்தில் தான் பிரிட்டீஷார் தங்கள் காலண்டர்முறையை பழைய ஜூலியன் நாட்காட்டிமுறையிலிருந்து கிரிகோரியன் நாட்காட்டிமுறைக்கு மாற்றினார்கள். அதனால் இப்படி சின்னதாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மண்ட் செய்யவேண்டி வந்தது.அந்த 1752-ம் வருட காலண்டரை

நீங்கள் கீழ் கண்ட சுட்டியிலும் பார்க்கலாம்.
http://www.timeanddate.com/calendar/?year=1752&country=1

இந்த உலகத்தின் ஆயுட்காலமாக மொத்தம் 4,294,080,000 ஆண்டுகள் இருக்க நானோ அந்த 11 நாட்களை பற்றியே கவலைக்கொண்டிருக்கின்றேன். எவ்வளவு சின்னவன் நான்.


முயலும் வெல்லும்!
ஆமையும் வெல்லும்!!
முயலாமை வெல்லாது!!!

எஸ்.சம்பத் "இடைவெளி" நாவல் மென்புத்தகம் இங்கே தமிழில்.S.Sampath "Idaiveli" in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF

Saturday, December 06, 2008

நடனமாடும் சிலைடுஷோ

Abercrombie and fitch ஸ்டோரில் நுழைந்ததும் ஒலிக்கும் மயக்கும் techno இசைகள் அங்கு மங்கிய ஒளியில் மனதை நடனமாட வைக்கும். வெற்றுடம்பை காட்டி நிற்கும் கறுப்பு வெள்ளை போஸ்டர்களுக்கு ஒருநாளும் கூச்சமில்லை. துணி ஷாப்பிங் வந்ததுபோல தெரியாது. போத்தலுக்குப் பதிலாய் கையில் பொத்தலுள்ள ஜீன்ஸ் பேண்ட்கள்.வெளியே வந்தால் ஏதோ ஒரு பப்பைவிட்டு வெளிவந்தது போலிருக்கும். Sky is falling என மீடியாக்கள் கத்திக் கொண்டிருக்க மால்கள் நிரம்பியிருக்கின்றன. இத்தனைக்கும் அமெரிக்காவெங்கும் ஏகப்பட்ட ஸ்டோர்களை மூடிக் கொண்டிருக்கின்றார்களாம் ஒரு பெரிய லிஸ்டே மெயிலில் வந்தது. கிப்ட்கார்டுகளை வாங்காதிருக்கவும் அப்படியே ஏதாவது கிப்ட்கார்டுகள் இருந்தால் உடனே போய் பயன்படுத்திவிடுவதும் உத்தமம் என்கின்றார்கள். நாளைக்கே அந்த ஸ்டோர் இருக்குமா என்பது சந்தேகமே.

இதற்கிடையே நவீன நாஸ்ட்ராடமஸ் என நியூயார்க் போஸ்ட்டால் பட்டமிடப்பட்ட ஜெரால்ட் செலென்டேயின் (Gerald Celente) ஜோசியம் சரியானால் 2012-ல் அமெரிக்கா உலகின் முதல் undeveloped nation ஆகும், உணவுப் பற்றாக்குறையாலும் அதிக வரியாலும் பல புரட்சிகளும் போராட்டங்களும் நடக்கும்,பண்டிகைகளுக்கு பரிசுப்பொருட்களை பரிமாறிக்கொள்வதை விட உணவு கொடுத்தாலே போதுமென்ற நிலை வரும் என கணித்திருக்கிறார்.இவர் இதற்கு முன் டாட் காம் குமிழ் உடைவு, இப்போதிருக்கும் சப்பிரைம் பிரச்சனைகள், ரஷ்யாவின் பிளவு இதையெல்லாம் சரியாக முன் கணித்திருக்கிறாராம். Trends Research எனும் நிறுவனத்தை நடத்திவரும் இவரின் வீடியோ பேட்டியை நீங்கள் இங்கே காணலாம்.
http://www.youtube.com/watch?v=46MEqEgdLTg

நான் சொல்ல வந்ததே வேறு.
கொடுத்த இசைக்கு ஏற்றவாறு சிலைடுஷோக்களில் படங்களை நடனமாட வைத்தல் மிகவும் கடினமான காரியம்.லூசுப்பெண்ணே பாடலுக்கு திரிசாவின் படங்களை நடனமாட வைத்திருந்த ஒரு நபரின் ஸ்லைடுஷோ வீடியோ காட்சியை பார்த்தேன். பாடலின் இசைக்கேற்ப அந்த பட சிலைடுகள் நடனமாட உயிர்கொடுத்திருந்தார். ரசிக்கும் படியாக இருந்தது.கீழே அந்த வீடியோவுக்கான சுட்டி.
http://www.youtube.com/watch?v=wOWrEmd5ihQ

இது போல நீங்களும் உருவாக்கவிருக்கும் சிலைடுஷோவையும் அதன் இசைக்கேற்ப நடனமாட வைக்க http://animoto.com எனும் தளம் உதவி செய்கின்றது. படங்களையும் பாடலையும் நீங்கள் ஏற்றிவிட்டால் போதும்.அந்த இணையதளம் உங்கள் பாடலின் இசைக்கேற்ப அந்த ஸ்லைடுசோவை நளினமாக துள்ளி நடனமாடவிட்டு காண்பிப்பது மிகவும் அருமை.என்னமோ Cinematic Artificial Intelligence எனும் நுட்பம் பயன்படுத்துகின்றார்களாம். 30 நொடிகள்தாம் இலவசம்.

இதுபோன்ற எஃபக்டை எளிதாக ஸ்லைடுஷோக்களுக்கு வழங்க வேறு ஏதாவது மென்பொருள்கள் இருக்கின்றதா என தெரியவில்லை.நல்ல ஹிட்டாகும்.சுவர்க்கத்தில் என்னைச்
சிறை வைத்தாலும்,
நான் அதன் பளிங்குச் சுவர்களைத்
தாண்டி வெளியேறவே
விரும்புவேன். எனக்குச் சுதந்திரமே, தேவை - டிரைடன
ருக்மணி ஜெயராமன் "மகிழ்ச்சியான எதிர்காலம் என்கையில்" இங்கே தமிழில் மென் புத்தகமாக. Rukmani Jeyaraman-Mahilchiyaana Ethirkaalam Enkaiyil in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF

Thursday, December 04, 2008

நன்றி தெரிவித்தல்

நன்றி தெரிவித்தல் தின விடுமுறைகளில் இருந்தேன். இணையப்பக்கம் அவ்வளவாய் எட்டிப் பார்க்கவில்லை. ஒரே தினத்தில் என்னவெல்லாம் நடந்துமுடிந்து விடுகின்றது பாருங்கள். புடாபெஸ்ட், ஹங்கேரியைச் சேர்ந்த ஒரு Emergency and Disaster Information Services தளம்.இவர்கள் உலகெங்கும் நடக்கும் அவசரநிலைகளை, இயற்கை சீற்றங்களை, பிற பாதிப்புகளை உடனுக்குடன் அலெர்ட் மேப்பில் இட்டு காட்டுகின்றார்கள்.RSS-ல் போட்டு வைத்துள்ளேன். இந்தியாவின் பெயரும் அடிக்கடி வந்துவிடுகின்றது. சந்தேகமே இல்லாமல் ஒவ்வொரு தினமும் இறைவனின் நன்கொடைதான். அவனுக்கு நாம் முதலில் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும்.

நவம்பர் 31 வராமல் திடீரென டிசம்பர் 1 வந்ததும் தான் புரிந்தது ஆஹா வருசம் முடியப்போகின்றதே என்று.இந்த வருடமும் மின்னல் வேகத்தில் போய்விட்டது. இதுவரைக்கும் நம் வலைப்பதிவில் ஒருவிதமான Consistency-யை தக்கவைத்துக் கொள்ள முடிந்ததில் எனக்கு மகிழ்ச்சியே.ஜூலை மாதம் அதிக பட்சமாக 18 பதிவுகளும் பெப்ரவரி மாதம் குறைந்த பட்சமாக 9 பதிவுகளும் இட்டிருந்தேன். "டேய் நீ ரொம்ப எழுதுகிறாய்" என்பது கோபாலின் கம்ளெயின்ட்.எச்சரிக்கையும் கூட. மின்னஞ்சல் செய்யும் நண்பர்களோ ஒரு நாளைக்கு ஒன்றாவது போடுங்கள் சார் என்கின்றார்கள்.Cruise control இதுவரை பயன்படுத்தியதில்லை.

எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுகின்றாயே என்றால் "தொட்டணைத்தூறும்" வள்ளுவன் வாக்குதான் நினைவுக்கு வருகின்றது. இங்கு எழுதுவதால் இன்னும் அநேகம் கற்றிருக்கிறேன் என்பது தான் உண்மை.அநேக நண்பர்கள் கிடைத்திருக்கின்றார்கள். ஆக ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்காய்.தொலைத்தது சிறிது தூக்கமும் சில தமிழ் சினிமாக்களும். 8PM to 8AM மின்னஞ்சல் பார்க்கக்கூடாது என்பது ஒரு Soft rule எனக்குள்ளே.

இந்த வருட மத்தியில் அதாவது ஜூன் இரண்டாம் தியதி 1000-த்தை எட்டிய நமது feed count கடந்த நவம்பர் 18-ல் 1505-ஐ முட்டியது. சராசரியாக தினமும் புதிதாக மூவர் நமது வலைப்பதிவை ரெகுலராக படிக்க ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். இது என்னை பொறுத்தவரைக்கும் மிகப் பெரிய எண்.வரும் வருடம் கொஞ்சம் "ட்ரிம்" செய்யவேண்டும். இது தவிர RSS நுட்பத்தை பயன்படுத்தாமல் தினமும் நம் வலைப்பதிவுக்கு நேரடியாக வந்து படிக்கும் நண்பர்களும் அநேகம். நம் நண்பர்கள் தங்கள் நண்பர்களுக்கு தவறாமல் இவ்வலைப்பதிவை அறிமுகப்படுத்துவதாலேயே இது சாத்தியமாகிற்று என்பது துல்லியம்.வந்தவர்களை கவனிக்கத் திணறும் விருந்துபசரிப்பவர்களை பார்த்திருக்கின்றீர்களா? நான்.

நமது விக்கி களத்தில் புதிது புதிதாக முகங்கள். கேள்வி கேட்பதோடல்லாமல் ஆர்வமாய் பதிலும் அளிக்கின்றார்கள் நம் நண்பர்கள். ஒரு துறையையும் விட்டபாடில்லை.

இன்றைக்கு Knowledge is power.அதனால் தான் சந்திராயன் விட்ட நம்மை மதிக்கின்றார்கள். தகவல்கள் தேட உதவும் கூகிள் நம்பர் ஒன்.அணுகுண்டு நாடுகளுக்கு தனி கம்பளம்.தகுந்த நுட்பம் இருந்திருந்தால் மின்வெட்டு இருந்திருக்காது.தாய் மொழியிலேயே கற்றவர்களுக்கு சிகரங்கள் எளிதாகின்றன.இது நம் கண்கூடு.ஆனால் நானோ என் பிள்ளைகளுக்கு மெட்ரிகுலேசன் தேடுகின்றேன். திரைக்கும் சின்னத்திரைக்கும் நாம் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தில் கால்பங்கு கல்விக்கு் கொடுத்திருந்தால் நம்மை எவனோ ஒருவன் துரத்த நாம் ஓடிக்கொண்டிருந்திருக்க மாட்டோம்.ஆனாலும் கல்விதான் இன்றைக்கு நம் பாரதத்தை தலை நிமிர வைத்திருக்கின்றது. எதற்கெடுத்தாலும் இஸ்ரேலியர்களை உதாரணமெடுக்கும் நாம் அவர்கள் கல்விக்கு அளித்த முக்கியத்துவத்தை நாம் உணர்ந்ததில்லை. இத்துணூண்டு இஸ்ரேலில் ஆறு பல்கலைக்கழகங்கள் உலகின் டாப் ரேட்டட் பல்கலைக்கழகங்கள். ஆறு மில்லியன் இஸ்ரேலியர்களால் ஒவ்வொரு வருடமும் 12 மில்லியன் புத்தகங்கள் வாங்கப்படுகின்றன.10,000 பேருக்கு 109 என்ற விகிதத்தில் அறிவியல் ஆய்வு கட்டுரைகள் எழுதப்படுகின்றன. அதற்கான பலனையும் அவர்கள் காண்கின்றார்கள். எனக்கோ கிரிக்கெட் பார்க்கவேண்டும்.

நண்பர்களுக்கெல்லாம் என் நன்றிகள்.ஞானமே முக்கியம்,
ஞானத்தைச் சம்பாதி;
என்னத்தைச் சம்பாதித்தாலும்
புத்தியைச் சம்பாதித்துக்கொள்.
-பைபிள்

மீனாக்குமார் "யாவருக்கும் திருக்குறள்" இங்கே தமிழில் சிறு மென் புத்தகமாக. Meena Kumar Yaavarkkum Thirukkural in Tamil pdf ebook Download. Right click and Save.Download


Email PostDownload this post as PDF
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்