உங்கள் கேள்விகளை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்

From Blog.PKP.in

Monday, April 30, 2007

வின்மெர்ஜ் வரப்பிரசாதம்

வரி வரியாய் கோடெழுதி பிழைக்கும் நம் போன்ற மென்பொருள் டெவலப்பர்களுக்கு யூனிக்ஸ் சார்ந்த செயலிகளில் இருக்கும் வசதிவாய்ப்புகள் வின்டோஸில் இருப்பதில்லை.அப்படியாய் ஒரு வசதி தான் இரு கோப்புகளை அல்லது இரு folder-களை பொருத்தி பார்த்து, வேறுபடுத்தி பார்த்து வித்தியாசங்களை கண்டறிதல் அதாவது compare folders and compare files.அது போல் இரு வேறு பதிப்பு file,folder-களை இணைத்தலும் வின்டோஸில் மிஸ்ஸிங். அதாவது merge folders and merge files.இது போன்ற மாயங்களை விண்டோஸ் உலகில் செய்ய இதோ ஒரு இலவச எளிய மென்பொருள்.

Screen Shot


Direct Download Link
http://prdownloads.sourceforge.net/winmerge/WinMerge-2.6.6-Setup.exe

Product Page
http://winmerge.org/


Email PostDownload this post as PDF

Related Posts by CategoriesNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

சமீபத்திய பின்னூட்டங்கள்